top of page
Vietnam.jpg

​Hãy để nghề giáo tốt đẹp trở lại

Mỗi một nhà giáo đều cần nhiều trái tim không bỏ cuộc với họ

EDU359 LOGO-02.png

by IEG Foundation

Kiến thức giáo dục và phương pháp dạy học dành cho Thầy Cô & Cha Mẹ dựa trên cơ sở khoa học và góc nhìn thực tế

​Chuyên đề Dạy & Học dành cho Quý Thầy Cô

Dạy học là dạy tư duy, và đã là tư duy thì không nên bị giới hạn bởi chính tư duy của người dạy."

 

​TS. Nguyễn Chí Hiếu

4teacher
4parents
Graphic Shapes
_Official Logo IEGF Final - Full - White

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

​CHUYÊN SÂU EDU359