top of page

Học chủ động (3) - Thực sự đang học hay cảm giác mình đang học?
Việc học chủ động (active learning) có liên hệ trực tiếp đến việc hình thành việc “thực học” (actual learning) thay vì “cảm giác” học được gì đó (feeling of learning/perceived learning) [1].


Thực học (actual learning)

là quá trình hình thành và xây dựng kiến thức thông qua các giai đoạn: làm quen với định nghĩa, “chật vật” để hiểu được bản chất vấn đề, thực sự hiểu được kiến thức mới.


Việc này thường gặp ở các giờ học chủ động, khi học sinh tham gia các hoạt động nhóm để từng bước xây dựng bài. Xét về khía cạnh hình thành nhận thức (cognition), trong quá trình hình thành việc thực học, đa số học sinh cảm thấy khó chịu do không lập tức có được đáp án, và hoang mang vì không rõ hoạt động nhóm có ích gì cho bài học.


Quá trình xử lý thông tin thường tạo cảm giác khó chịu nhưng lại là phần tất yếu của quá trình thực học.

Cảm giác học (feeling of learning)

chỉ cảm giác của học sinh rằng mình đã thu nạp được một lượng thông tin mới trong khi thực tế, lượng kiến thức thu được lại chưa hẳn đã được chuyển hóa thành “kiến thức” của riêng người học.