top of page
EDU359 LOGO-01.png
Kho tài nguyên mở và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam về các vấn đề giáo dục.
EDU359 được xây dựng trên nền tảng Chính sách - Nghiên cứu - Thực tiễn.

CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU
THỰC TIỄN

04

CHUYÊN ĐỀ HẰNG NĂM

10,000+

ĐỘC GIẢ

03

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

Lời giới thiệu

EDU359 là kho tài nguyên mở và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam về các vấn đề giáo dục.

 

EDU359 được xây dựng trên nền tảng Chính sách - Nghiên cứu - Thực tiễn. 

EDU359 mong muốn đem đến cho người đọc cái nhìn đa chiều về các chủ đề về giáo dục vừa mang tính toàn cầu, vừa sát với thực tế bối cảnh Việt Nam.

Gần như 360 độ, người Thầy, người Cô, người Cha, hay người Mẹ đều có thể chiêm nghiệm và tiếp thu kiến thức dạy học đúc kết từ khoa học kết hợp các áp dụng thực tiễn tại địa phương để lựa chọn con đường phù hợp cho con mình.

intro
Con so

Đối tác đồng hành

Logo FUV Blue official .png
National_Geographic_Channel_logo.jpg
Doi tac
H8.jpg

Báo cáo tác động tích cực của Dự án

_Official Logo IEGF Final - Full - White
bottom of page