top of page

​NHÀ TÀI TRỢ CÁ NHÂN

Là các Nhà tài trợ hoặc Nhóm nhà tài trợ thực hiện việc đóng góp cho IEG Foundation KHÔNG thông qua tư cách pháp nhân của bất kỳ doanh nghiệp nào.

​NHÀ TÀI TRỢ TỔ CHỨC

Là các Nhà tài trợ hoặc Nhóm nhà tài trợ thực hiện việc đóng góp cho IEG Foundation thông qua tư cách pháp nhân của một tổ chức công nhận tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Quyền lợi dành cho

Nhà tài trợ Cá nhân

 

Từ 20 triệu VNĐ trở lên:

 • Thư cảm ơn từ IEG Foundation

 • Họ tên được ghi nhận trên kênh thông tin của IEG Foundation

 • Được cập nhật hằng quý tiến độ dự án

 • Thư mời tham dự các sự kiện tri ân Nhà tài trợ

 • Thư mời tham dự các sự kiện tổ chức bởi IEG Foundation (Buổi trò chuyện, Buổi huấn luyện, Hội thảo Giáo dục Quốc tế)

 • 01 bộ postcard xây trường từ IEG Foundation

 • 01 ấn phẩm giáo dục (số bất kỳ) của EDU359 

Dưới 20 triệu VNĐ:

 • Thư cảm ơn từ IEG Foundation

 • Họ tên được ghi nhận trên kênh thông tin của IEG Foundation

 • Được cập nhật hằng quý tiến độ dự án

 • Thư mời tham dự các sự kiện tri ân Nhà tài trợ

 • Thư mời tham dự các sự kiện tổ chức bởi IEG Foundation (Buổi trò chuyện, Buổi huấn luyện, Hội thảo Giáo dục Quốc tế)

Quyền lợi dành cho

Nhà tài trợ Tổ chức

Từ 450 triệu VNĐ trở lên:

 • Thư cảm ơn từ IEG Foundation

 • Logo của tổ chức được ghi nhận trên kênh thông tin của IEG Foundation

 • Được cập nhật hằng quý tiến độ dự án

 • Thư mời tham dự các sự kiện tri ân Nhà tài trợ

 • 02 bộ postcard xây trường từ IEG Foundation

 • Thư mời tham dự các sự kiện tổ chức bởi IEG Foundation (Buổi trò chuyện, Buổi huấn luyện, Hội thảo Giáo dục Quốc tế)

 • 03 ấn phẩm giáo dục (số bất kỳ) của EDU359 

Từ 200 triệu VNĐ - Dưới 450 triệu VNĐ:

 • Thư cảm ơn từ IEG Foundation

 • Logo của tổ chức được ghi nhận trên kênh thông tin của IEG Foundation

 • Được cập nhật hằng quý tiến độ dự án

 • Thư mời tham dự các sự kiện tri ân Nhà tài trợ

 • 02 bộ postcard xây trường từ IEG Foundation

 • Thư mời tham dự các sự kiện tổ chức bởi IEG Foundation (Buổi trò chuyện, Buổi huấn luyện, Hội thảo Giáo dục Quốc tế)

 • 02 ấn phẩm giáo dục (số bất kỳ) của EDU359 

Dưới 200 triệu VNĐ:

 • Thư cảm ơn từ IEG Foundation

 • Logo của tổ chức được ghi nhận trên kênh thông tin của IEG Foundation

 • Được cập nhật hằng quý tiến độ dự án

 • 01 bộ postcard xây trường từ IEG Foundation

 • Thư mời tham dự các sự kiện tri ân Nhà tài trợ

 • 01 ấn phẩm giáo dục (số bất kỳ) của EDU359 

Step 1 - Donor Type

​Quyền lợi của tất cả nhà tài trợ mà chúng tôi cam kết thực hiện:

1. Được nhận các thông tin sau của dự án:

​​

 • Nhân sự thực hiện dự án

 • Tình hình tài chính

 • Mục đích nguồn quỹ được sử dụng

 • Tiến độ dự án

2. Được ghi nhận sự đóng góp vào dự án và được chọn  hình thức ghi nhận này trước công chúng hoặc ẩn danh

3. Được bảo mật thông tin cá nhân trong giới hạn pháp luật cho phép

4. Được yêu cầu giải đáp thắc mắc, gửi góp ý về dự án, cũng như được nhận câu trả lời thành thật và tôn trọng từ đội ngũ IEG Foundation

Step 2: Bill of rights

​TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ

Quý Nhà tài trợ có thể chọn 2 hình thức sau đây để cùng đồng hành với IEG Foundation:

Quý NTT vui lòng để lại thông tin và đội ngũ sẽ liên hệ để hoàn tất thủ tục chuyển khoản.

Step 3: Register

CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ

Step 4: Donation Policy
bottom of page