EDU359 LOGO-02.png

by IEG Foundation

Kiến thức giáo dục và phương pháp dạy học dành cho Thầy Cô & Cha Mẹ dựa trên cơ sở khoa học và góc nhìn thực tế

Vietnam.jpg

​Hãy để nghề giáo tốt đẹp trở lại

Mỗi một nhà giáo đều cần nhiều trái tim không bỏ cuộc với họ

_Official Logo IEGF Final - Full - White

​Chuyên đề Dạy & Học dành cho Quý Thầy Cô

Dạy học là dạy tư duy, và đã là tư duy thì không nên bị giới hạn bởi chính tư duy của người dạy."

 

​TS. Nguyễn Chí Hiếu

 
 
Graphic Shapes
_Official Logo IEGF Final - Full - White

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

​CHUYÊN SÂU EDU359

 

Hằng năm đội ngũ EDU359 sẽ nghiên cứu & tổng hợp các chủ đề giáo dục theo Chuyên đề chuyên sâu để giúp Thầy Cô, Cha Mẹ, và Nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện gần như 360 độ về các chủ đề giáo dục trọng tâm của thời đại.

Tạp chí giáo dục chuyên sâu này được xuất bản bản mềm, miễn phí, và có thể xem hoặc tải trực tuyến tại EDU359 Online.

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Số 1

Giáo dục khai phóng của thế kỷ 4.0 có lỗi thời? Tại Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam cũng như các Đại học khắp thế giới đã có bước chuyển mình như thế nào để giúp sinh viên vững vàng trước thời đại mới nhiều thử thách chưa từng có ? Hãy cùng đội ngũ EDU359 cùng đào sâu gần như 360 độ về Chủ đề hấp dẫn này nhé!

<