top of page

Lời cảm ơn thầy cô


Đầu tiên, nếu bạn đang đọc bài này và là một giáo viên, thì xin hãy biết rằng: có rất nhiều cô cậu học trò đã và đang biết ơn bạn rất nhiều, vì những điều tử tế và nhân văn mà bạn đã gửi gắm đến và vun trồng nơi chúng.


Bài viết này dành cho những người thầy cô giáo, và cả những người luôn có một người cô, người thầy trong tim.


 

Đọc đề bài sau:


“Hãy viết một lá thư cảm ơn gửi đến một người mà bạn biết ơn nhưng chưa từng cảm ơn họ một cách trọn vẹn.”


Thử đặt bút xuống đi, bạn nghĩ tới ai?