Tiên phong - Thực Tiễn - Sáng tạo

 
 

NĂNG LỰC

KHÁM PHÁ

INTELLECTUAL CURIOSITY

​Ngày 1

NĂNG LỰC

​SÁNG TẠO

CREATIVITY

​Ngày 1

PHƯƠNG PHÁP

BIỂU ĐẠT TRONG GIẢNG DẠY

WRITING AND THINKING IN TEACHING

​Ngày 2

 

​TS. Nguyễn Chí Hiếu

Tiến Sỹ Đại học Stanford

MBA Đại học Oxford

CEO & Sáng lập IEG Foundation

TS. Ian Bickford

Tiến Sỹ City University of New York

Thạc Sỹ Đại học Stanford

Hiệu trưởng & Phó Chủ tịch
​Đại học Fulbright Việt Nam

TS. Ryan Derby-Talbot

Tiến Sỹ Đại học Texas

Giảng viên Đại học Quest Canada

​Ban quản lý Đại học Fulbright Việt Nam

 
 

​ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Hội thảo dành cho các giáo viên đang công tác và giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, đại học, và các tổ chức giáo dục và trung tâm đào tạo.

​HỌC PHÍ

5.000.000Đ/NGƯỜI*

​*Chi phí này chỉ bao gồm chi phí giảng dạy và ăn trưa cho 02 ngày hội thảo, và không bao gồm các chi phí khác.

HẠN ĐĂNG KÝ THƯỜNG

08-11-2019

Đối tượng ưu tiên của chương trình học bổng PEN FELLOWSHIP 2019 là các giáo viên đang công tác và giảng dạy tại các trường Trung học Phổ thông trên cả nước.

50 giáo viên sẽ được nhận học bổng với 3 mức tài trợ:

Mức 1 | 30 suất

Học phí

Mức 2 | 10 suất

Học phí và chi phí đi lại

Mức 3 | 10 suất 

Học phí, chi phí đi lại, và chi phí ăn ở

Cách thức tài trợ chi phí đi lại và ăn ở: 

Các học giả PEN FELLOW vui lòng chi trả trước: chi phí đi lại và chi phí ăn ở, và giữ lại các hoá đơn và chứng từ hợp lệ.

BTC sẽ hoàn lại cho các học giả số tiền tương ứng vào 02 ngày diễn ra hội thảo: 30-11-2019 và 01-12-2019.

*Hạn đăng ký để BTC cân nhắc học bổng: 

30-10-2019

 

CUỐI CÙNG

PEN và các thành viên không mong gì hơn ngoài việc theo đuổi 01 sứ mệnh : lan toả các phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến

để giúp mỗi học sinh được phát triển tốt hơn từng ngày.

​Tham gia vào cộng đồng của PEN

để được cập nhật những tin tức nghiên cứu

và phương pháp giáo dục tiên tiến.

PEN 2019

FACEBOOK EVENT

  • Facebook - White Circle

​BAN TỔ CHỨC

Logo FUV Blue official .png
_Official Logo IEGF Final - Full - Color