top of page

Tư duy phát triển có ích gì? Rèn luyện như thế nào? - Tư duy phát triển trong dạy học (1)


Đâu là chiếc “bẫy” tư duy mà các con - bất kể thứ hạng trong lớp - đều có thể “sập”?

Đâu là nguồn lực để các con tự vươn lên từ những chiếc “bẫy” đó?


 

Tư duy phát triển (growth mindset) và Tư duy cố định (fixed mindset)


Tư duy phát triển (growth mindset) là niềm tin rằng nỗ lực sẽ giúp bản thân phát triển từng ngày, bất kể rằng xuất phát điểm của ta có thuận lợi hay không, bất kể rằng ta có tự nhận định là mình thuộc nhóm “thông minh bẩm sinh” hay phải “cần cù bù thông minh”.