top of page

Bộ công cụ dạy học trực tuyến

Tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 khó lường khiến việc dạy - học trực tuyến dường như trở thành một phần của “bình thường mới” đối với ngành giáo dục các nước, kể cả Việt Nam.

Sự dịch chuyển này chắc chắn mang tới những khó khăn và thử thách cho các giáo viên và cán bộ quản lý các cấp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau “chuyển mình” và giúp đỡ nhau thích nghi với việc mang bài giảng từ lớp học sang môi trường trực tuyến.

Bài viết này mang đến một số công cụ dạy - học cho các nhà giáo.

 

10. Parlay