top of page

Phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn với tư duy thiết kế (2)

Tóm tắt:


02 giai đoạn chính để phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn bằng tư duy thiết kế (design thinking)


Giai đoạn 1. Viết lại một số “niềm tin tuyệt đối” có vấn đề (dysfunctional beliefs)

#1. "Mọi thứ bắt đầu từ đam mê."

#2. "Khi ra trường, tôi nên biết các bước tiếp theo là gì, nếu không sẽ trễ."

#3. "Có tồn tại phiên bản tốt nhất của tôi, và việc của tôi bây giờ là tối ưu hóa nó."

*Đọc thêm về giai đoạn 1 tại bài viết này: Phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn với tư duy thiết kế (1)


Giai đoạn 2. Phác thảo cuộc đời (design your life)

#1. Nối các điểm lại với nhau [để lên bản thảo một cuộc đời ý nghĩa và có mục đích]

#2. Xác định các vấn đề đang giữ chân bản thân (gravity problems)

#3. Phác 03 bức tranh cuộc đời tương lai & lên 01 kế hoạch cho mỗi bức tranh

#4. Thử nghiệm (prototypes)

#5. Chọn lựa kỹ lưỡng, đừng vì sợ bỏ lỡ (FOMO) mà thay đổi lựa chọn khi chưa đủ sự hiểu sâu về lựa chọn hiện tại.

 

Giai đoạn 2. Phác thảo cuộc đời (design your life)


1. Nối các "điểm" lại với nhau

 • Đề bài: "nối" 03 điểm sau lại với nhau để phác nên bản thảo một cuộc đời có ý nghĩa và mục đích:

"Tôi là ai?"
"Tôi tin vào điều gì?"
"Tôi nên làm công việc gì?"
 • Tham khảo: trả lời 02 nhóm câu hỏi sau:


*Về lý do làm việc:

"Nếu được viết ra một học thuyết về công việc trong cuộc đời mỗi người, mình sẽ viết gì?
Công việc phục vụ mục đích gì trong cuộc sống? Nó giúp được ai/điều gì?"

*Về ý nghĩa cuộc đời (hầu hết mọi người gặp khó khăn hơn khi trả lời nhóm câu hỏi này):

"Tại sao mình lại ở đây? Trong đúc kết của mình, thế giới này vận hành thế nào?"

Tôi là ai? - Tôi tin vào điều gì? - Tôi nên làm công việc gì?

2. Xác định các vấn đề đang giữ chân bản thân (gravity problems)

 • Đề bài: giải quyết những vấn đề đó.

 • Biết rằng, những vấn đề này hoặc là không thay đổi được, hoặc là mình biết cách xoay chuyển nhưng không sẵn sàng (do đó, vấn đề vẫn không thay đổi). Những vấn đề này thường là các yếu tố bên ngoài (ví dụ: sếp, người yêu, công việc,...).

 • Tham khảo:

Bước 1: Chấp nhận vấn đề.

Bước 2: Thử tóm tắt vấn đề trong 01 câu rồi viết lại câu đó.

Bước 3: Quyết định hướng giải quyết: xử trực tiếp hay xử lý gián tiếp, đường vòng?


Thông thường, ta thường để bản thân bị kìm chân bởi những vấn đề bên ngoài.

3. Phác 03 bức tranh cuộc đời tương lai và lên 01 kế hoạch cho mỗi bức tranh

 • Bức tranh 01: Cuộc đời & công việc hiện tại mà có thể khá hơn thì trông thế nào?

 • Bức tranh 02: Nếu công việc hiện tại biến mất thì ta có thể làm gì? Nếu bức tranh 01 biến mất thì ta làm gì?

 • Bức tranh 03: Ta sẽ chọn làm gì nếu ổn định tài chính và không sợ bị cười chê? (Đây là bức tranh mà ta được phép "sáng tạo" nhất có thể.)

*Mục đích chính của việc này: ra ý tưởng (ideate) và định hình mong muốn của bản thân, bắt đầu với 03 bức tranh khác nhau như nêu trên.


Hãy thử phác thảo 03 bức tranh cuộc đời khác nhau.


4. Thử nghiệm (prototypes)

 • Nhìn 03 bức tranh mới vẽ ở trên.

 • Chọn 01 trong 03 bức.

 • Tìm & nói chuyện với 01 người có cuộc sống (khá) giống bức đó (prototype conversation) HOẶC thử sống bức tranh đó (prototype experience).

 • Lặp lại các bước trên với lần lượt từng bức tranh còn lại.

*Mục đích chính: xác định bức tranh nào phù hợp với mình nhất.


Tìm & nói chuyện với 01 người có cuộc sống (khá) giống bức đó HOẶC thử sống bức tranh đó


5. Chọn lựa kỹ lưỡng, đừng vì sợ bỏ lỡ (FOMO) mà thay đổi lựa chọn khi chưa đủ sự hiểu sâu về lựa chọn hiện tại.

 • FOMO - fear of missing out (danh từ): nỗi sợ bỏ lỡ điều gì đó.

 • Lời thoại của FOMO: "Lỡ cái kia tốt hơn cái này? Lỡ lựa chọn này không phải tốt nhất?"

 • Lựa chọn thông thường của nhiều người với FOMO: khó hoặc không gắn bó với một công việc trong khoảng thời gian đủ để hiểu sâu một công việc hay một lựa chọn trong cuộc sống.

 • Thử: “chơi hết mình” ("all in") vào một lựa chọn, song song đó, rà soát các lựa chọn công việc/ lối sống phù hợp khác.


Chọn lựa hướng đi thật kỹ lưỡng và cố gắng hiểu đủ sâu một lựa chọn trước khi chuyển hướng.
 

*Nguồn bài viết: Bill Burnett. Ideas TED. "How to use design thinking to create a happier life for yourself"

*Lược dịch: IEG Foundation


0 views0 comments

Коментарі


bottom of page