top of page

Phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn với tư duy thiết kế (1)

Tóm tắt:

02 giai đoạn chính để phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn bằng tư duy thiết kế (design thinking)


Giai đoạn 1. Viết lại một số “niềm tin tuyệt đối” có vấn đề (dysfunctional beliefs)

#1. "Mọi thứ bắt đầu từ đam mê."

#2. "Khi ra trường, tôi nên biết các bước tiếp theo là gì, nếu không sẽ trễ."

#3. "Có tồn tại phiên bản tốt nhất của tôi, và việc của tôi bây giờ là tối ưu hóa nó."


Giai đoạn 2. Phác thảo cuộc đời (design your life)

#1. Nối các điểm lại với nhau [để lên bản thảo một cuộc đời ý nghĩa và có mục đích]

#2. Xác định các vấn đề đang giữ chân bản thân (gravity problems)

#3. Phác 03 bức tranh cuộc đời tương lai & lên 01 kế hoạch cho mỗi bức tranh

#4. Thử nghiệm (prototypes)

#5. Chọn lựa kỹ lưỡng, đừng vì sợ bỏ lỡ (FOMO) mà thay đổi lựa chọn khi chưa đủ sự hiểu sâu về lựa chọn hiện tại.


 

Giai đoạn 1. Viết lại một số “niềm tin tuyệt đối” có vấn đề (dysfunctional beliefs)

1. "Mọi thứ bắt đầu từ đam mê."

  • Nỗi sợ: không biết bắt đầu từ đâu.

  • Viết lại câu:

"Đâu cần bắt đầu từ đam mê, toạ độ hiện tại của tôi vẫn ổn mà."
Đam mê không phải điểm bắt đầu duy nhất hay tốt nhất.


2. "Khi ra trường, tôi nên biết các bước tiếp theo là gì, nếu không sẽ trễ."

  • Nỗi sợ: trễ.

  • Viết lại câu:

"Cụ thể là trễ điều gì? Cứ bắt đầu ở vị trí hiện tại của mình thôi, sẽ không trễ đâu."
  • Thông tin thêm: 22-35 tuổi (hay "Odyssey Years" - tên do David Brooks, tác giả cộng tác của trang báo The New York Times của Mỹ, đặt) thường là khung thời gian dành cho sự tìm tòi, dấn thân để xây sự nghiệp của nhiều người.


Cứ bắt đầu ở vị trí hiện tại của mình thôi, bạn không trễ điều gì hết.


3. "Có tồn tại phiên bản tốt nhất của tôi, và việc của tôi bây giờ là tối ưu hóa nó."

  • Nỗi sợ: mỗi người chỉ có một phiên bản tốt nhất của bản thân, do đó, phải chuẩn bị đủ kỹ lưỡng để phiên bản ấy hoàn hảo nhất có thể.

  • Viết lại câu:

"Tối ưu hóa hành trình phát triển bản thân, thay vì nhắm tới phiên bản tốt nhất của chính mình [vì không tồn tại phiên bản tốt nhất duy nhất], và mở lòng trước những diễn biến tiếp theo."

(Dù sao thì cuộc đời cũng không phải một biểu đồ tiến lên - linear progression.)Tối ưu hóa hành trình phát triển bản thân, thay vì nhắm tới phiên bản tốt nhất của chính mình.


[cùng đón đọc phần 2]

 

*Nguồn bài viết: Bill Burnett. Ideas TED. "How to use design thinking to create a happier life for yourself"

*Lược dịch: IEG Foundation


101 views0 comments
bottom of page