top of page

Đại học khai phóng là gì? Học gì ở đấy?

Đại học khai phóng, nói đơn giản, là nơi giúp con người khai phóng tinh thần về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh.


Liberal Arts [1], các ngành học khai phóng, có nguồn gốc từ tiếng Latin, liberales artes, trong đó, từ liberals mang nghĩa phù hợp với một người tự do, và không phù hợp cho nô lệ. Liberal arts từ đó được hiểu là các môn học dành cho một người tự do.


Thật ra những ngành học này phù hợp hoặc không phù hợp với đối tượng nào cũng khó nói, vì suy cho cùng ở thời đại đó, nô lệ không được, và không có điều kiện, đến trường hay tiếp thu kiến thức dưới bất cứ hình thức nào.


Trong số rất nhiều mảng kiến thức ngày xưa, 07 ngành chính được chọn ra làm liberal arts [2], đó là: ngữ pháp (grammar), hùng biện (rhetoric), logic, số học (arithmetic), hình học (geometry), thiên văn học (astronomy), và âm nhạc (music).


Những ngành học này được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học đầu tiên ở châu Âu khoảng thế kỷ 11, và sau nhiều năm phát triển, chúng trở thành các môn học cơ cán ở Đại học Cambridge, Oxford, và Paris. Tựu trung lại, đại học khai phóng dạy người ta hiểu rõ hơn về xã hội con người, đồng thời cũng dần dà bổ sung thêm kiến thức khoa học để dạy con người hiểu về những khái niệm trừu tượng (toán học, vật lí, v.v.). Mục đính chính nhất của giáo dục khai phóng là dạy một cái đầu biết suy nghĩ, và cung cấp nguồn kiến thức cần thiết cho những tư duy đó.Đại học khai phóng hướng người học đến sự am tường nhất định về cả thế giới tự nhiên lẫn xã hội xung quanh.