Đọc sách - Make it stick


Làm sao để học và đọc gì cũng “dính”, không quên?


Chia sẻ với các Cha Mẹ một cuốn sách rất hay về cách để học tập hiệu quả “Make it stick - The Science of successful learning” (tạm dịch: Học là phải dính) của nhóm các tác giả Peter C. Brown, Henry L. Roediger, và Mark A. McDaniel.


Các tác giả đã chỉ ra:

80% sinh viên đại học vẫn “tôn thờ” kiểu học ghi nhớ thụ động ("nhai đi nhai lại") sách giáo trình, ghi nhớ và thuộc lòng thông tin.

Dưới đây là tóm tắt 05 cách học khoa học được nhắc tới trong sách.


1. Nghĩ thật kỹ trước khi đánh dấu (highlight)


Con không nhất thiết phải đánh dấu tất cả mọi thứ mà con muốn nhớ khi đọc một điều gì mới. Trên thực tế, đọc lại một đoạn văn nào đó nhiều lần chưa hẳn đã là phương pháp học hiệu quả nhất, mà là cách con đọc lại đoạn văn ấy.
2. Áp dụng ngay kiến thức vừa học vào thực tế

Ứng dụng một công thức Toán vào tính toán, dùng ngay một từ tiếng Anh mới học để tự đặt nhiều câu văn với ngữ cảnh khác nhau, v.v… Kỹ năng này được gọi là elaboration (tạm dịch: phát triển và tạo nghĩa), nhằm giúp người học tìm thấy được ý nghĩa của những kiến thức vừa thâu nạp.