Giáo dục khai phóng thất thế? (2)


Giáo dục khai phóng là mô hình giáo dục đại học được xây dựng và triển khai theo tinh thần học nhiều môn học thuộc nhiều nhóm chuyên ngành (số lượng các nhóm ngành tùy thuộc vào lựa chọn của sinh viên) - bên cạnh những môn bắt buộc - thay vì đi theo hướng chuyên môn hóa như các đại học đặc thù truyền thống.


Từ những ngày đầu lịch sử của đại học khai phóng, bên cạnh sự ủng hộ của một nhóm phụ huynh và học sinh, mô hình đại học này không ít lần đứng trước bờ vực bị "khai trừ" bởi vô vàn lý do.
Nỗi lo chuyên môn nghề nghiệp


Ở một góc độ nào đó, “giáo dục khai phóng” hẳn đã trải qua những ngày mà người ta gọi là “sinh ra nhầm thời”.


Bằng cấp chuyên môn và kiến thức chuyên ngành vốn vẫn luôn nằm trong danh sách những điều kiện cần trong các yêu cầu tuyển dụng. Và đây chính là điểm mà các sinh viên tốt nghiệp đại học khai phóng gặp trở ngại.


Khi các giá trị kinh tế được coi trọng và ưu tiên hàng đầu như một thước đo đầu ra của thơi gian học Đại học, thì việc dành thời gian cho việc học-rất-nhiều-môn-thuộc-nhiều-lĩnh-vực nghe có vẻ ít hợp lý hơn việc học-chỉ-một-môn-chuyên-sâu.Nỗi trăn trở về thu nhập


So với các nhóm ngành có tính chuyên môn cao, thu nhập của các cử nhân các nhóm ngành Đại học Khai phóng thấp hơn hẳn. Bảng 3 và 4 dưới đây sẽ cung cấp một bức tranh về sự chênh lệch này lần lượt dựa theo số năm làm việc và theo độ tuổi.


Bảng 3: Mức lương trung bình theo nhóm ngành nghề