top of page

Những điều cơ bản về trí tuệ cảm xúc (Emotional intelligence)


Bạn có bao giờ gắn cảm xúc của mình với những gam màu chưa?

Bạn đã bao giờ bắt gặp bản thân mình tìm kiếm những nơi chốn/ đồ vật khi đang trong một tâm trạng nhất định? Những nơi đó/đồ vật đó có cùng gam màu chủ đạo nào không?

Những lúc đấy, bạn có sẵn sàng đối diện và gọi tên những cảm xúc của mình? Xa hơn một chút, bạn sẽ làm chủ được chúng?


Hiểu rõ và làm chủ được cảm xúc của bản thân là một phần của trí tuệ cảm xúc - bên cạnh khả năng thấu cảm xúc cảm của những người xung quanh. Thú vị là, mỗi cảm xúc đều có thể được khơi gợi bởi một hoặc một vài màu sắc nhất định - tùy thuộc vào thế giới quan của mỗi người.


Bài viết dưới đây được dịch và biên tập từ CharacterLab, bài viết Emotional Intelligence 101 - A beginner's guide to feelings (tạm dịch: Trí tuệ cảm xúc cơ bản - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu).

 

Với một số người, sẽ có những ngày thật dài. Dài tới mức những điều đẹp đẽ trong ngày cũng không giúp họ lên tinh thần được. Những ngày như vậy, họ vô thức cảm thấy màu xanh lá - đại diện của năng lượng còn sót lại, dù ít nhưng vẫn có phần tích cực.


Dĩ nhiên, cảm thụ về tương quan giữa màu sắc và cảm xúc có thể rất khác nhau giữa các cộng đồng và nền văn hóa, nhưng đại ý ở đây là: mỗi chúng ta đều có ít nhất 01 màu gắn chặt với một (nhóm) cảm xúc nhất định.