top of page

Phương pháp dạy học đột phá: POGIL


Bài viết được tổng hợp và mang đến cho Quý độc giả từ hội thảo Pioneering Educators Network (PEN) 2019 - đồng sáng lập và đồng tổ chức bởi IEG Foundation & Đại học Fulbright Việt Nam. 

Video khái quát về phương pháp POGIL:
 

Sơ lược về POGIL


POGIL (Process oriented guided inquiry learning) – Tạm dịch: Học tập dựa vào quá trình tìm hiểu câu hỏi có định hướng (hiện chưa có cách dịch tên cụ thể cho phương pháp dạy học này, quý độc giả có thể tham khảo cách dịch khác: Học tập dựa vào quá trình tiếp cận chu trình, Học tập hướng theo quá trình dựa vào việc đặt câu hỏi).