top of page

Để việc học của Con không vô nghĩa


NGƯỜI TRẺ ĐANG QUÁ TẢI?


Giữa quá tải (overdemanded) và giảm tải (tạm dịch từ “underdemanded) - cái nào sẽ cần thiết cho người trẻ nói chung và con trẻ nói riêng?


Viktor Frankl (nhà thần kinh học và bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Áo) nói:


Quá tải sẽ không tốt cho người trẻ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện giờ [năm 1966], rất nhiều người đang giảm tải cuộc sống của mình tới mức…”nhẹ tải” hơn là “quá tải”.

Theo Frankl, việc tìm ra mục đích và ý nghĩa sống vô cùng quan trọng, và không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cuộc hành trình đó. Tôi đồng ý với quan điểm này của Frankl. Tuy nhiên, có chăng là cuộc sống của con tôi ở thế kỷ XXI khác hẳn với cuộc sống vào thời của Frankl?


Nhìn các con, tôi xót ruột! Sáng nào cũng như sáng nào, hai con gái nhỏ bé của tôi dậy học bài rất sớm, bên cạnh mỗi đứa là hai ly cà phê. Chẳng phải các con tôi đang “quá tải” với những “nhiệm vụ” trường lớp của chúng ư? Thời gian nghỉ ngơi, chúng còn phải tằn tiện, làm sao tôi dám yêu cầu các con phải thêm “nhiệm vụ” nào khác - kể cả đi tìm mục đích hay ý nghĩa cuộc đời?Ngoài các lớp học, thời gian biểu của Con có gì?