top of page

DẠY VÀ HỌC ONLINE: TA RÚT ĐƯỢC NHỮNG BÀI HỌC GÌ?
Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi ngành giáo dục trên hơn 150 nước và ảnh hưởng đến hơn 1.6 tỷ học sinh. Để việc dạy và học vẫn có thể tiếp tục, các nước đã triển khai các hình thức học online toàn phần hoặc bán phần - tuy không phải lúc nào các nỗ lực này cũng hiệu quả. Việc nhìn lại các nỗ lực đó là quan trọng để giúp chúng ta rút ra các bài học và chuẩn bị cho sự chuyển mình việc học truyền thống.


1. Đảm bảo Công nghệ Hỗ trợ Dạy & Học Kết hợp được Tận dụng Tối đa

Quá trình dạy và học từ xa trong dịch bệnh COVID-19 thời gian qua không đơn thuần là xem thử có bao nhiêu giáo viên và học sinh truy cập Internet. Các nhà hoạch định chính sách bây giờ cần phải cố gắng triển khai “hạ tầng kết nối hiệu quả", nghĩa là học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể sử dụng Internet mỗi ngày qua những trang thiết bị phù hợp với đủ dữ liệu và tốc độ kết nối để cải thiện chất lượng quá trình học tập.


2. Ứng dụng Công nghệ Cải thiện Hiệu suất Giảng dạy

Dù trong bất kỳ hình thức học tập lẫn công nghệ sẵn có nào, giáo viên luôn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình học tập. Các thầy cô giáo sẽ thúc đẩy học sinh tìm thấy giá trị tích cực trong quá trình học tập, khuyến khích, đưa ra nhận xét, hỗ trợ về mặt cảm xúc khi mà học sinh trải qua khó khăn.