top of page
  • White Facebook Icon

GIỚI THIỆU

Quỹ phát triển Giáo dục IEG Foundation

là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với sứ mệnh lan toả các giá trị giáo dục đến với cộng đồng.

Các dự án

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIN TƯỞNG

Đối với các đối tác và cộng đồng chọn đồng hành cùng chúng tôi, sự minh mạch và chân thành là kim chỉ nam để gắn bó và lan toả giá trị giáo dục đi xa nhất.

ĐỘT PHÁ

​Không có cách làm nào là cũ, mà là ở cách nhìn và vận dụng chúng. Tìm kiếm lối đi mới, lăng kính mới là tâm niệm trên mỗi chặng đường dấn thân của chúng tôi.

​HOÀN THIỆN

Dẫu chặng hành trình còn mới mẻ, chúng tôi luôn nỗ lực để những hành động nhỏ nhất cũng vẹn toàn, hoàn thiện, và đủ đầy.

SẺ CHIA

​Năng lực lớn nhất và cũng là dễ dàng nhất trong mỗi chúng ta. Chúng tôi luôn tin rằng, tinh thần cộng đồng là thứ năng lượng mãi không tàn, chỉ có thể lan toả thêm mỗi ngày.

​ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

TS. Nguyễn Chí Hiếu

CEO, Chủ tịch HĐQT Quỹ phát triển Giáo dục IEG Foundation

Tiến sỹ Stanford, MBA Oxford, CEO & Sáng lập IEG Foundation - Cố vấn cho 50+ trường học & tổ chức giáo dục - Đào tạo cho 20,000+ giáo viên trong và ngoài nước

Đinh Hương Ly

Cố vấn, Thành viên HĐQT

Chuyên gia 08 năm kinh nghiệm về Tài chính & Giáo dục

Nguyễn Chí Trung

CFO, Thành viên HĐQT

Thạc sĩ Long Island University chuyên ngành Kế toán và Tài chính

1

SỨ MỆNH

1

TẬP THỂ

06

​DỰ ÁN NÒNG CỐT

100.000+

TRI THỨC CHẮP CÁNH

Lan​ toả 
giá trị
​giáo dục

​ĐỐI TÁC

National_Geographic_Channel_logo.jpg
FUV Logo.png
LOGO- VietSeeds .png
logo TOS (1)-01.png
Logo-AMIS 2.jpg
bottom of page