top of page

Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ

"Cuốn sách đã từng bước mổ xẻ, vạch trần cội rễ của những “căn bệnh” thời hiện đại này ở con trẻ, mà phần lớn đều do bố mẹ và cách giáo dục tại gia. Từ đó, sách gợi mở và “tạc tượng” những nguyên tắc, giá trị nền tảng cho giáo dục gia đình – những điều nhiều khi hết sức đơn giản – để bố mẹ có thể nuôi dạy con cái thành Tài và thành Nhân, theo chiều sâu và bền vững lâu dài.
Có lẽ đã đến lúc các bố mẹ cần thật bình tâm, soi rọi rõ ngọn nguồn của những “căn bệnh” mà lũ trẻ thời nay đang phải hứng chịu. Để từ đó, chúng ta có thể tìm ra được những neo đậu, định hướng cho cái nghề làm cha mẹ nhiều cung bậc và đầy ngã rẽ này. Câu trả lời không khó, nhưng có lẽ chỉ có ai “mắt sáng”, chịu đọc thật kỹ và chịu nghĩ thật sâu thì mới nhìn rõ giáo dục tại gia thật sự cần gì cho con trẻ trong thời đại loạn thông tin và dễ lạc lối này

Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ

Đặt sách
bottom of page