top of page

HỌC TẬP, GIÁO DỤC & TRƯỜNG HỌC

Shellie Burrow, nhà sáng lập của tổ chức SAIL (Giải pháp cho việc học nâng cao và cá nhân hóa) là một chiến binh bền bỉ vì những đứa trẻ gặp khó khăn trong học tập. Cô ta phát hiện ra một mô típ rất nguy hiểm tiềm tàng của hệ thống giáo dục bấy lâu này:

“Nhiều trường học ‘chuẩn mực’, ‘truyền thống’ thật ra không làm gì khác ngoài việc đợi cho học sinh – và rất nhiều học sinh là đằng khác, ngoài số học sinh xuất sắc – thất bại.


Rồi sau đó, họ lại tiếp tục thúc ép chúng phải nỗ lực hơn nữa với cách dạy – học truyền thống, mà chính cách dạy – học truyền thống này đã làm chúng thất bại ngay từ đầu và trong rất nhiều lần rồi.”


“Học tập là thu thập những kỹ năng và hiểu biết mới.


Giáo dục là một chương trình học tập có tổ chức.


Trường học là một cộng đồng người học.


Trẻ thích học hỏi, nhưng chúng không phải lúc nào cũng thích chương trình học và một số có vấn đề lớn với trường học. Tại sao vậy?”


Hãy tìm hiểu thêm về vấn đề này trong cuốn sách "Bố mẹ, Con và Trường học".
21 views0 comments
bottom of page