EDU359 LOGO-02.png

by IEG Foundation

Kiến thức giáo dục và phương pháp dạy học dành cho Thầy Cô & Cha Mẹ dựa trên cơ sở khoa học và góc nhìn thực tế

Chuyên đề giáo dục nổi bật

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU

TRÍ TUỆ CẢM XÚC

TƯ DUY PHÁT TRIỂN

Dạy học là dạy tư duy, và đã là tư duy thì không nên bị giới hạn bởi chính tư duy của người dạy."

 

​TS. Nguyễn Chí Hiếu

Tiêu điểm

Cùng nghiền ngẫm tất cả các chủ đề

_Official Logo IEGF Final - Full - White

IEG Foundation là một doanh nghiệp xã hội phục vụ cho sứ mệnh lan toả giá trị giáo dục đến gần hơn với tất cả mọi người.